Vi effektiviserar den offentliga sektorns inköp, genom hela processen.

Decimalen vill vara en verktygslåda för Sveriges kommuner och landsting – med hjälp av våra verktyg, vårt humankapital och databas vill vi tillsammans med er nå hållbara resultat och skapa rätt förutsättningar för er inköpsprocess. Vilket bidrar till en bättre och mer hållbar välfärd.