Avtalsuppföljning

Decimalens verktyg för E-avtalsuppföljning Av lagar och EU domstolens praxis framgår att en upphandlande myndighets avtal alltid ska följas upp. Dessvärre görs detta allt för sällan och skälet som anges…

Continue Reading Avtalsuppföljning