Avtalsuppföljning

Decimalens verktyg för E-avtalsuppföljning

Av lagar och EU domstolens praxis framgår att en upphandlande myndighets avtal alltid ska följas upp. Dessvärre görs detta allt för sällan och skälet som anges är många gånger brist på resurser. Nyckeln till en lyckad upphandling ligger i hur kraven i förfrågningsunderlaget följs upp. Utan uppföljning finns en överhängande risk att kraven i en upphandling inte uppfylls.

Därför har Decimalen skapat ett digitalt AI-baserat verktyg för avtalsuppföljning. Med väldigt korta insatser för användaren säkerställer Decimalens verktyg att kunden på ett billigt sätt följer regelverket, gör bättre upphandlingar och sparar pengar.  

Vill du veta mer och se hur resultatet ser ut kontakta oss.