Decilys

Spara tid och få pengarna att räcka till mer genom en djupgående analys av samtliga leverantörer inom en eller flera utvalda branscher. Förslag på kostnadsreducerande och verksamhetsanpassade åtgärder ges, samt en indikation på potentiell besparing. Decimalen kan även utifrån era önskemål ge förslag på olika leverantörer och hur deras priser, sortiment, miljöaspekter etc skiljer sig åt.